درباره ما

با پزشکان آزمایشگاه دکتر زارعی بیشتر آشنا شوید

دکتر عبدالمجید زارعی

متخصص آسیب شناسی

دکتر عبدالمجید زارعی در سال ۱۳۷۲ با رتبه ۶۴ کنکور سراسری وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند. تحصیلات خود را با موفقیت به اتمام رسانده و در سال ۱۳۸۰ فارع التحصیل شدند. در سال ۱۳۸۳ وارد رشته تخصصی پاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و با نمره ممتاز موفق به کسب بورد تخصصی در این رشته شدند. در دوران طرح با تاسیس اولین آزمایشگاه تخصصی در شهر رامهرمز موجب تحول در خدمات تشخیصی در آن منطقه محروم گردیدند. ایشان سابقه همکاری با آزمیشگاه های پاتوبولوژی بیمارستان مهر و بیمارستان مدائن تهران را دارند به صورت همزمان ایشان موفق به چاپ چند مقاله در زمینه مولکولار پاتولوژی در مجلات معتبر شدند.